- I N N E H Å L L -


Sluta vara chef - våga vara ledare
 • FÖÖRORD 
 • JAG HAR BLIVIT CHEF!
 • NYTT LEDARSKAP I FÖRÄNDRINGSTIDER
 • DELMÅL OCH SLUTMÅL
 • EKONOMI ÄR INTE BARA MATEMATIK
 • KOMMUNIKATION
 • "ARBETSGLÄDJE BEHÖVER EJ BEFRÄMJAS..."
 • UTVECKLING
 • FÖRÄNDRINGENS VINDAR
 • KVINNOR PÅ CHEFSPOSTER
 • MOTIVERA, ENGAGERA, DELEGERA
 • NYA TIDER - NYA LEDARE
 • POLITIKER SOM ARBETSGIVARE
 • LEDARENS 100 BUDORD


Nya Våga Leva Tvärtom
 • INLEDNING
 • SJÄLVKÄNSLA OCH SJÄLVKÄNNEDOM
 • NEDVÄRDERA INTE DIG SJÄLV
 • BRYT DEN ONDA CIRKELN
 • SKULDKÄNSLOR
 • FÖRÄNDRINGAR
 • POSITIVT TÄNKANDE
 • KOMMUNIKATION
 • MANLIGT - KVINNLIGT
 • ARBETSGLÄDJE
 • BLI LEVNADSKONSTNÄR


Till sidans topp


Våga visa arbetsglädje
 • FÖRORD
 • SAMARBETE
 • SAMTALSGRUPPEN
 • ARBETSGRUPPEN
 • HUR KAN ANSVARSFULL BLI ANSVARSLÖS I GRUPP?
 • VÅR SVENSKA OSÄKERHET
 • GRUPP I GRUPPEN
 • PERSONLIG UTVECKLING - BÄTTRE PRESTATIONER
 • FÖRÄNDRINGAR
 • KOMMA NY I EN GRUPP
 • GRUPPDYNAMIK
 • PROBLEMLÖSNING
 • PROBLEMMÄNNISKOR
 • STRESS
 • CHEFEN
 • KREATIVITET
 • ARBETSGLÄDJE
 • RELATIONER
 • KOMMUNIKATION
 • MOTIVATION
 • POSITIVT TÄNKANDE
 • SERVICE
 • HUR STÄRKA SJÄLVKÄNSLA I ARBETET?
 • ATT FUNDERA PÅ


Våga vara frisk
 • KROPPEN OCH SJÄLEN
 • PSYKOSOMATISKT
 • VARFÖR BRYTER SJUKDOM UT?
 • STRESS OCH SJUKDOM
 • SÄG MIG VEM DU ÄR OCH JAG SKA SÄGA DIG HUR DU BLIR SJUK
 • DU BLIR VAD DU TÄNKER
 • FRÅN TEORI TILL VERKLIGHET
 • AVSLAPPNING
 • STYR DINA TANKAR
 • ORSAKER OCH SAMMANHANG
 • SJUKDOMSVINSTER
 • MOTION
 • RÄDSLAN FÖR ATT SJUKDOMEN SKA KOMMA TILLBAKA OCH FÖR ATT MAN SKA DÖ
 • ATT FÖRLÅTA SINA FIENDER
 • ATT PLANERA FÖR FRAMTIDEN
 • SAMMANTRÄDE MED SIG SJÄLV
 • "JAG HAR SÅ ONT!"
 • HUR ÄR DET FÖR DE NÄRMASTE
 • Tänk på att...
 • Människor som inspirerat mig och hjälpt mig att bli frisk och förbli frisk

Författaralmanackan - Skrivandets hantverk
 • Lektörens råd 4
 • Synopsis 6
 • En bra historia 8
 • Genrer 10
 • Huvudkaraktären 12
 • Karaktärsdrag? 14
 • Händelseförloppet 16
 • Fler sätt att beskriva händelseförloppet 18
 • När skriver man slutet? 20
 • Arbetsmetoder 22
 • Hur börjar man? 24
 • Dialogen 26
 • Bra dialoger 28
 • Några dialogrutiner att tänka på 30
 • Gestaltning 32
 • Måste man alltid gestalta? 34
 • Hur lär man sig att gestalta? 36
 • Hur skriver man en bladvändare? 38
 • Innehållet 40
 • Steg för steg 42
 • Miljögestaltning 44
 • Mer om miljögestaltning 46
 • Detaljer 48
 • Mer om detaljer 50
 • Vad är viktigt för läsaren? 52
 • Bipersonerna? 54
 • Bipersoner 56
 • Motivationen 58
 • Inspiration 60
 • Kan jag skynda på min fantasi? 62
 • Den första meningen 64
 • Research 66
 • Vad ska man tänka på innanman skickar iväg manuskriptet? 68
 • Mer viktigt om manuset 70
 • Följebrev och kort sammanfattning av manuset Ð vad ska man beakta? 72
 • Redigera Korrektur 74


Till sidans topp

 

Optimistkonsult AB
Badvägen 8, 954 31 Gammelstad
tel: 0920-25 32 07
fax: 0920-25 32 03
mobil: 070-674 71 89
e-post: ingalill.enbom@optimistkonsultab.se